Sjukdomsanmälan

En ärftlig sjukdom kan snabbt få förödande konsekvenser i en liten ras.

Därför är uppföljningen av hälsoläget av mycket stor vikt för att behålla en sund och frisk ras, därför måste vi alla hjälpas åt!!

Om du har eller haft en hund med någon typ av sjukdom, ärftlig eller ej, rapportera in det till vårt avelsråd som behöver all information och hjälp dom kan få av er vithundsägare gällande detta.

Fyll i nedanstående kontaktformulär med hundens stamtavlenamn, regnummer och vad det gäller för sjukdom.

Nedanstående inskickade uppgifter lyder under sekretess och tystnadsplikt och kommer inte att offentliggöras om inte hundägaren skriftligen godkänner det. 

Vill man anmäla skriftligt till avelsrådet i SVÄ finns blanketten här för utskrift.

Vill man anmäla till SÄK finns blanketten här för utskrift.

Ett stort TACK till er som anmäler/anmält era hundar med sjukdom till oss!

Ditt namn

Din e-post

Hundens stamtavlenamn

Hundens registreringsnummer

Sjukdom

Övrigt

Ditt meddelande