Medlemsinfo

Valberedning

2018-01-01

Uppmaning till alla medlemmar från valberedningen!!

Hör av er med tänkbara personer till styrelsen.
Det är bra för valberedningen att få in förslag så snabbt som möjligt.
Tänk till och kontakta någon av oss.

Sammankallande: Tomas Backström, Mobil: 073-048 16 12, Mail: chappi84@hotmail.com
Roger BrattMail: roger@inix.se
Helge Kristiansen, Norge Tel: 0047 913 897 87, Mail: helge.kristiansen@ntebb.no