Valpkullar

Uppfödare som är medlem i SVÄ ges möjlighet att presentera sina valpkullar här. Anslagna valpkullar tas bort 12 veckor efter födsel, om inte uppfödaren begär att den skall vara kvar längre.

På förekommen anledning vill avelsrådet påminna om de etiska regler som gäller inom rasklubben och som följer SKK:s grundregler för sund hunduppfödning. En tik bör vara minst två år och ej äldre än sju år samt haft minst två ordentliga löpperioder innan parningstillfället. Valphänvisning är en gratis service för alla våra medlemmar under förutsättning att Svenska Vita Älghundsklubben, Svenska Älghundklubben, och SKK:s grundregler för uppfödning uppfyllts samt att parningen är godkänd av Svä`s avelsråd.

Nedanstående valpkullar är godkända av Avelsrådet.

Observera att eventuella länkar på varje hund går till SKKs hundregister, Hitta älghund, Norska dogweb, Finska koiranet, vissa hundar kan ha meriter som inte har registrerats hos SKK, NKK, KoiraNet.

För ändring av nedanstående innehåll vänligen kontakta avelsrådet: Peter Lindberg, peli@comhem.se

 

Hane

Tik

Antal 

Föds/Födda 

Antal/Kvar

Uppfödare

 

SE20395/2010

SE J(LÖ)CH

Vittflys Sune

   Simulerad stamtavla

 

 

SE21478/2013 

Vittflys Ona

Godkänd björntest

 

 

 V.4-2018

 

 

 

Vittflys kennel
Roger Bratt
Lindåsen 27
545 92 Älgarås
Mobil: 073-382 02 96
 roger@inix.se