För utskrift för uppfödare att lämna med till valpköpare. 

Avelsrådet för SVÄ vädjar

 

Ni som valpköpare av Svensk vit älghund har en viktig roll för rasens framtid.

Bland många av våra hundraser förekommer det individer med defekta höftleder och armbågsleder, detta gäller även för Svensk vit älghund.

Även om ni inte tänker använda er hund i avel så är det av stor vikt att ni HD-röntgar samt AD-röntgar er hund, detta bör ske innan hunden fyllt tre år. Gärna mellan att hunden är 18-24 månader gammal. Tikar bör inte röntgas under löpet.

En bra tid att röntga är efter jaktsäsongen då hunden är tränad.

Informationen om hundens ledstatus är till stor hjälp för oss inom avelsrådet och vi kan i framtiden få större kunskap i vilka släktlinjer det finns mer eller mindre HD- AD.

Det är lika viktigt för er att veta detta. 

Vår strävan är att när vi söker efter parningsföräldrar hittar hundar som får friska valpar.

Vi önskar också att ni ställer ur er hund på en jakthundsutställning så att ni får er hund bedömd och därefter anmäler er hund till ett jaktprov.

Om alla gör dessa tre viktiga saker, röntgen, utställning samt jaktprov då får vi en bra måttstock för den svenska vita älghunden.

Svensk vit älghund är och ska förbli en jakthund!

Vi inom avelsrådet för SVÄ är innerligt tacksamma om ni hjälper oss med detta.

Läs gärna mer om HD-AD (ED-engelska) på www.skk.se

 

Med vänliga hälsningar

Avelsrådet för Svensk vit älghund

 

Vill ni kontakta någon i avelsrådet?