Protokoll

Protokoll kan begäras ut av medlemmar i Svenska Vita Älghundsklubben.

Ta kontakt med sekreterare Sofie Lindberg, Mail: sofieli@comhem.se