Avelskriterier

Hundar som ska användas i avel ska vara HD och ED fria. A eller B samt ED ua

Hundarna ska ha minst Sufficient (3:a) på utställning efter att hunden har fyllt 15 månader (detta gäller fr.o.m. första kullen) och minst ett 3:dje pris på jaktprov.

Med jaktprov menas prov som är godkända av de nordiska älghundklubbarna på levande djur, älg, björn och vildsvin, lös och bandhundsprov. Godkända hundar i björn och vildsvinshägn räknas också som merit, hägnen ska vara godkända av jägareförbundet.

Det ska vara på levande djur, ej permodjur.

Undantag från kravet om minst ett 3:dje pris på jaktprov kan göras om den andra partnern har minst ett 3:dje pris på jaktprov.

Detta gäller endast första kullen, vid en andra kull så ska hunden vara meriterad.

Avelsrådet kan också föreslå parningar där jpr.meritkravet inte är uppfyllt om det är angeläget av bevarandegenetiska skäl. Vad gäller omparningar finns samma rekommendationer som tidigare, Inga omparningar bör göras.

Dessutom gäller följande, hämtat ur RAS.

Sedan 2003 har gällt att ingen hanhund skall ha mer än 5 kullar (det ska heller inte tik enligt SKK`s grundregler). Dessutom gäller att ingen hund (tik eller hanhund) skall ha mer än 25 valpar. Tråkigt nog så finns det en del uppfödare och hanhundsägare som inte bryr sig om dessa begränsningar.

 

Avelsrådet för Svensk vit älghund